چنانچه مایل به شرکت در اولین دوره سمینارهای آمادگی شرکت در آزمون های استخدامی می باشید، می بایستی هزینه ثبت نام ( 700،000 ریال ) را به یکی از روش های زیر پرداخت نمایید.

1)    انتقال وجه از طریق کارت به کارت

مشخصات کارت : 

شماره کارت 6104337087031090 

بانک ملت به نام سرکار خانم رویا عبدی

 

 

 

2)  واریز وجه ثبت نام به حساب جام بانک ملت به شماره 4188336161 به نام سرکار خانم رویا عبدی ( قابل واریز در تمام شعب بانک ملت )